Яндекс.Метрика
Пословицы и др.

Лучше не учен, да умен, нежели учен, да глуп.